Sevda Katibli

Tibb emləri namizədi. 30 ildən çox təcrübəsi var. Psixi pozuntuların, əsasən «ağır» psixi xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğul olur. Azərbaycan Tibb Universiteti, psixiatriya kafedrasının dosenti.

Həkim haqqındaElmi işi və məqalələri:
    О некоторых особенностях пальцевых узоров (дерматоглифики) при шизофрении (Гашимова У.Ф., Бойцова Л.Ю., Катибли С.Э., Вопросы психоневрологии, 1993.);К психическому развитию детей, родившихся при патологических родах (Султанов А.А., Катибли С.Э., Вопросы психоневрологии, 1994);Специфические различия тревожно-фобических и обсессивно-компульсивных расстройств до и после родов (Катибли С.Э., «Sağlamlığ», 1997);Клиника тревожно-фобичеких и обсессивно-компульсивных расстройств и до- и послеродовом периоде (Катибли С.Э., «Тревога и обсессии», Moskva, 1998);К некоторым особенностям преморбида женщин, перенесших послеродовой психоз (Katibli S.Ə., Материалы конференции, посвященной актуальным вопросам акушерства, перинатологии и гинекологии, 1998);Влияние социо-культуральных факторов на течение послеродового периода (Katibli S.Ə., Azərbaycan Psixiatriya  Jurnalı, 1999);Судьба женщин, перенесших послеродовой психоз (Katıbli S.Ə., Azərbaycan Psixiatriya  Jurnalı, 2000);Особенности диагностики, лечения и профилактики психических расстройств в послеродовом периоде (Katıbli S.Ə., Metodik tövsiyyə, 2000);Клинико-катамнестическое исследование послеродовых психозов (Katibli S.Ə., Namizədlik dissertasiya, 2000);Предменструальный синдром: современная концепция (Katibli S.Ə., Azərbaycan Psixiatriya  Jurnalı, 2002);Предменструальное дисфорическое расстройство: вариант атипичной депрессии? (Обзор) (İsmaylov F.N., Katibli S.Ə., Azərbaycan Psixiatriya  Jurnalı, 2006);Ведение больных биполярным аффективным расстройством в репродуктивном периоде (İsmaylov F.N., Katibli S.Ə., Azərbaycan Psixiatriya  Jurnalı, 2007);Premenstrual disphorik disorder (PMDD) and depression (Katibli S.Ə., Journal of Chech and Slovak Psy-chiatry, 2008);Вопросы совершенствования помощи в области психического здоровья детей и подростков (Zeynalov Ə, E., Katibli S. Ə., Haciyev S. R, Azərbaycan Psixiatriya Jurnalı, 2008);Hamiləlikvə doğuşdansonrakı dövrdə psixipozuntularlaolanxəstələrinmüşahidəsivə müalicəsi(KatibliS.Ə., Мetodiktövsiyə, 2008);Şizofreniyanındiaqnostikavə müalicəsiüzrə klinikprotocol(G.Gəraybəyli, S. Katibli, Z.Əliyev, A. Bağırova, Bakı 2009);Клинический протокол по диагностике и лечению депрессии (G. Gəraybəli, S. Katibli, N. Həsənzadə, A. Səmədov, R. Abdullayeva, L. Qafarov, Ş. Kazimov, Azərbaycan Psixiatriya  Jurnalı, 2010, №18, s 55-83);К вопросу исследования предменструального синдрома и предменструального дисфорического расстройства в Азербайджане (KatibliS.Ə., Azərbaycan Psixiatriya Jurnalı, 2010);Клинический протокол по диагностике и лечению депрессии (Gəraybəyli G., İsmaylov F., Katibli S., Həsənzadə N., Səmədov A., Qafarov L., Kazımov Ş., Azərbaycan Psixiatriya  Jurnalı, 2010);Клинический протокол по диагностике и лечению шизофрении (Katibli S.Ə., Азербайджанский  Психиатрический Журнал, 2010);Психологические аспекты патологии беременности (Katibli S.Ə., Cahangirova E.M., Azərbaycan Psixiatriya Jurnalı, 2011);Xroniki ginekoloji xəstələrdə psixi pozuntuların və adaptasiya mexanizmlərinin öyrənilməsi (İsmaylov F.N., Şükürova A.X., Katibli S.Ə., Azərbaycan Psixiatriya  Jurnalı, 2012);Исследование депрессии, тревоги и стресса у женщин, страдающих бесплодием, KatibliS.Ə., VahabovaM.X., Azərbaycan Psixiatriya Jurnalı, 2012);Ginekolojipatologiyalarzamanı qadınlardapsixisağlamlıqproblemivə adaptasiyamexanizmlərininmüqaisəlitədqiqi. İsmaylovF.N., KatibliS.Ə., Xudanlı A.X., Azərbaycan Psixiatriya Jurnalı, 2013);Влияние хронического алкоголизма на эпилептические психозы. Haciyev R.E., Katibli S.Ə., Azərbaycan Psixiatriya Jurnalı, 2014);Şizofreniya xəstələrinin göstərilən xidmətlərə münasibətinin öyrənilməsi (İsmaylov F.N., Rəsulov A.R., Yusubova S.F., Qaffarova R.V., Katibli S.Ə., Azərbaycan Psixiatriya  Jurnalı, 2015).
 İş təcrübəsi:
    1985—1988 — Respublika c, psixiatr;1988 — hazırkı dövrə qədər — Azərbaycan Tibb Universiteti, Psixatriya kafedrasının dosenti;2 saylı Klinki Psixatriya Xəstəxanası №2.
Təhsili
    Azərbaycan Tibb Universiteti, müalicə-profilaktika fakultəsi (1979—1985).
Kurslar
    Kurs: «SPSS proqramı ilə Məlumat Təhlili» (Bakı, 2009);Sveyser adına İnstitutun kusları.
Assosiasiya
    Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyası (APA);Avropa Psixiatriya Assosiasiyası (EPA);Umümdünya Psixiatriya Assosiasiyası (WPA).

Haqqında

Tibb emləri namizədi. 30 ildən çox təcrübəsi var. Psixi pozuntuların, əsasən «ağır» psixi xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğul olur. Azərbaycan Tibb Universiteti, psixiatriya kafedrasının dosenti. Daha çox

Rəylər

Bu ekspert üçün heç bir <br /> rəy verilməyib.
Bu ekspert üçün heç bir
rəy verilməyib.

Əgər bu mütəxəssisi tanıyırsınızsa və ya xəstəliyinizlə bağlı müraciət etmisinizsə, rəy və ya şikayətinizi yazın.

Rəy əlavə edin
Sizin fikirlərinizlə maraqlanırıq!
Sizin fikirlərinizlə maraqlanırıq!

Ekspertləri şərh etməzdən əvvəl moderasiya prosesimiz haqqında ətraflı öyrənin.

Tez-tez soruşulan suallar

Sevda Katibli ilə necə əlaqə saxlaya bilərəm?

Siz onlayn və ya telefonla Sevda Katibli üçün görüş təyin edə bilərsiniz.

Sevda Katibli harada işləyir, əlaqə məlumatı nədir?

O, Sevda Katibli ilə işləyir. Əlaqə məlumatı üçün profilinizə daxil olun.

Sevda Katibli hansı ekspertiza sahəsinə xidmət edir?

Sevda Katibli Psixiatr ekspertidir. Qida qəbulu pozuntuqları, Azartlı oyunlara patoloji meyl, İmpuls kontrol pozuntuları və xəstəliklər sahəsində xidmətlər göstərir.

Profilə Baxış

Görüş yaradın

Doktorsitesi.az saytında görüş təyin etmək ödənişsizdir.

Yaxın
Təqvim tapılmadı.

Bu mütəxəssislə onlayn görüş təyin edə biləcəyiniz təqvim yoxdur.

Görüş Cədvəli Sorğu
Psixiatr Yaxınlıqdakı Mütəxəssislər

Xətai

Daha fazla

Sorğu

Yaxın
Ləğv
Formanı təqdim edərkən xəta baş verdi. Yenidən cəhd elə.
Uğurlu Formunuz uğurla təqdim edildi.
Bu mütəxəssis hələ doktorsitesi.az saytında onlayn görüşləri qəbul etmir.

E-poçt ünvanınızı buraxın və mütəxəssis görüşləri qəbul etməyə başlayanda sizə xəbər verəcəyik.

Şəxsi məlumatlarınız Aydınlatıcı Mətn çərçivəsində işlənir.
Facebook Twitter Instagram Youtube